Jäljentävät lomakkeet

NCR-lehtiöt/erät ovat jo vuosien ajan suosittu office-tuote yrityksille ja virastoille. Näillä käytännöllisillä painotuotteilla lomakkeille, lähetelomakkeelle, sopimuksille tai laskuille voi saada yhdellä kertaa jopa kolme kopiota tai jäljennöstä. Siten asiakkaat tai kirjanpito saavat nopeasti jäljennökset tärkeistä asiakirjoista.

24h-Service